Information om Coronaviruset i X kommun

Bidra

Förslagsvis en sida där man kan uppmana allmänheten att hjälpa till. Exempel som redan synts på sina håll runt om i landet:

  • Hjälp att samla in skyddsutrustning
  • Efterlysning efter vårdpersonal